Integracija psihodrame i transakcione analize – saradnice

Ivana Mandarić

Saradnica

Ivana Mandarić je magistarka socijalne antropologije na Fakultetu za postdiplomske humanistične studije u Ljubljani (ISH). Sertifikovana je transakciona analitičarka (CTA), a od 2012. je u okviru International Transactional Analysis Association postala edukatorka za uvodni kurs iz transakcione analize. Zaposlena je u Centru za lečenje zavisnika o zabranjenim drogama u Psihijatrijskoj bolnici u Ljubljani. Uža interesna područja, pored psihoterapije i lečenja zavisnosti, su multikulturalizam, marginalne grupe,stigmatizacija, socijalna isključenost.

Dr Željko Bibić

Psihoterapeut-trening grupni analitičar

Dr Željko Bibić je lekar, psihoterapeut-trening grupni analitičar. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu, a grupnu analizu završio pri Udruženju grupnih analitičara Vojvodine (UGAV) u Novom Sadu koje je član European Group Analytic Training Network-a tj. EGATIN-a. 2017.godine stekao status trening grupnog analitičara. Poseduje Nacionalni sertifikat iz psihoterapije Saveza društava psihoterapeuta Srbije.Trenutno je predsednik Udruženja grupnih analitičara Vojvodine u kojem aktivno učestvuje u vođenju edukacije iz grupne analize. Član je Društva lekara Vojvodine-Srpskog lekarskog društva, i predsednik je sekcije za psihoterapiju. U okviru Društva lekara Vojvodine za godine koje je proveo kao sekretar sekcije za psihoterapiju dobio Zahvalnicu društva. Autor je naučno popularnih tekstova i naučnih radova. Bavi se psihoterapijom i promocijom mentalnog zdravlja. Trenutno je na specijalizaciji iz psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Kontinuirano se edukuje iz psihijatrije i psihoterapije kroz programe kontinuirane medicinske edukacije, psihoterapijske edukacije i kongrese.Učestvuje na nacionalnim i internacionalnim seminarima i kongresima iz oblasti grupne analize, psihoanalize i psihoanalitičke psihoterapije.
Dr Bibić vodi terapiju na srpskom i engleskom jeziku.