Upoznajte RAIP

RAIP je Udruženje građana nastalo 2009. godine s ciljem promovisanja integrativnog pristupa psihoterapiji, pružanju psihoterapijskih usluga i edukaciji budućih psihodramskih psihoterapeuta.

Od 2013. godine član SDPTS (Saveza društava psihoterapeuta Srbije). RAIP tim čine treneri Britanske psihodramske asocijacije, psihodramski psihoterapeuta i nekoliko terapeuta / trenera drugih psihoterapijskih modaliteta (Geštalt, TA, Sistemska porodična psihoterapija).

Naši treneri i psihoterapeuti takođe poseduju Evropski sertifikat za psihoterapiju (ECP) i sertifikovani su na nacionalnom nivou u SDPTS.
Pored redovnih edukativnih grupa, na kojima se u ovom momentu školuje blizu 40 studenata u Beogradu, Novom Sadu, Sarajevu, RAIP organizuje veliki broj iskustvenih i edukativnih radionica.
Tim RAIP-a je deo edukativnog tima koji realizuje prvi MSci iz psihodramske psihoterapije na univerizitetu u Vusteru, u Velikoj Britaniji.

Od 2013. realizujemo i Uvodne kurseve iz Psihodrame i ostalih akcionih metoda, koji su namenjeni, kako budućim psihoterapeutima, tako i terapeutima drugih modaliteta, koji bi mogli da integrišu akcione metode u okvirima svog rada, zatim savetnicima, facilitatorima i drugim osobama kojima je važno da savladavaju znanja i veštine akcionog rada s grupom.

Naš pristup psihoterapiji je jasno definisan kao podrška kreiranju autonomije same psihoterapije kao posebne discipline, a takođe je i rodno inkluzivan i antidiskriminativan s posebnim akcentom na transparentnost kriterijuma i jasnom uključenošću etičkih normi u psihoterapiji. Organizovali smo od 2009. do danas dve regionalne konferencije za polaznike našeg programa, a u planu je realizacija Kursa za primenu psihodrame i akcionih metoda u organizacionom radu, kao u edukaciji. 

Transgeneracijsko emocionalno mapiranje, Psihodramska prorada TA skripta, Akcioni rad na TA ego stanjima, Psihodrama i ekspresivne tehnike, Rad s traumom kroz integrativnu primenu psihodrame, Primena psihodrame u edukativnom setingu, Elementi telesne psihodrame i rad s teškim emocijama na grupi, Osnove akcinonih tehnika i njihova primena u grupnom radu, Akcione tehnike u superviziji i evaluaciji. Mapiranja rodnih uloga kroz akcione tehnike, i dr.