Psihoterapija

Treneri/ce RAIP-a

Treneri/trenerice RAIP-a su sertifikovani u okviru Britanske psihodramske organizacije (BPA), licencirani na evropskom nivou (Evrposki sertifikat psihoterapije – ECP) kao i na nacionalnom nivou (članovi/članice Saveza društava psihoterapeuta Srbije – SDPTS).Obaveza svih trenera je da na godišnjem nivou obnavljaju licencu, prikazujući svoj doprinos psihoterapiji, praćenje profesionalnih izvora, aktivno učešće na konferencijama/seminarima i svoje dalje usavršavanje kroz CPD obrazac (Continues Professional Development) koji se procesuira na nivou BPA. Program RAIP-a je usklađen sa standardima BPA, Evropskim standardima, a RAIP je članica Federacije Evropskih trening organizacija (FEPTO).

Psihodrama

Psihodrama je grupni psihoterapijski metod akcionog tipa. Terapijski postupci koji se u psihodrami koriste oslanjaju se na scensku ekspresiju, uz korišćenje dramskih tehnika i grupne dinamike. Osnivač ovog širom sveta bogato zastupljenog metoda, Jakob Levi Moreno, govori o psihodrami kao o veoma specifičnom i unikatnom načinu razmišljanja i delanja. Psihodramom se istražuje psihološka „istina“ učesnika, ona se bavi međuljudskim odnosima kao i intimnim, doživljajnim svetom.

Psihodrama ima veoma široku primenu, a predstavlja terapiju izbora u korektivnom terapijskom radu, podršci i psihoterapiji traumatizovanih osoba, a njene pojedine tehnike primenjive su u raznolikim oblastima – team building-u, u radu sa sportskim timovima, HR menadžmentu i konsaltingu, pedagoškom radu itd.

Individualna psihoterapija

Psihoterapeuti RAIP takоđe vode individualne psihoterapijske seanse i bave se savetodavnim radom. Individualni rad, takođe može sadržati elemente psihodramskih tehnika i način rada zavisi od samog psihoterapeuta / psihoterapeutkinje.

Ukoliko želite da krenete na individualno savetovanje / terapiju, obratite se našim psihoterapeutima / trenerima mejlom:
lidija.vasiljevic@raip.edu.rs
jana.damjanov@raip.edu.rs

Iskustveno terapijske grupe

Iskustvene ili terapijske grupe se odvijaju na nedeljnom, ili mesečnom nivou, i vode ih psihoterapeuti RAIP-a, kao i edukanti u završnoj fazi edukacije, koji su pod supervizijom.

Grupe su koncipirane prvenstveno na korišćenju psihodramskih tehnika, ali mogu integrisati elemente drugih psihoterapijskih pristupa.

Kontakt iskustveno-terapijskegrupe@raip.edu.rs