Edukacija

Program edukacije RAIP je usklađen sa standardima FEPTO (Evropske federacije psihodramskih trening organizacija), EAP (Evropske psihoterapijske asocijacije) i BPA (Britanske psihodramske asocijacije). Ispunjavanje ovih formalnih zahteva omogućava budućim psihoterapeutima/psihoterapeutkinjama da steknu kredibilitet na nacionalnom, ali i Evropskom nivou. Edukacija se odvija u vidu blok nastave, i sastoji se od 3 stepena (nivoa) koje je moguće pohađati. Svaki edukativni nivo, prilagođen je individualnim potrebama i kapacitetima edukanata. Pored stepenovane edukacije, takođe nudimo i modularni pristup, nakon završenog uvodnog (početnog) stepena.

Kontakt:

Edukacija u Beogradu: lidija.vasiljevic@raip.edu.rs

Edukacija u Novom Sadu: jana.damjanov@raip.edu.rs

TRENINZI

UVODNI KURS IZ PSIHODRAME

Nakon uvodnog kursa edukanti stiču stiču osnovna znanja o psihodrami i njenoj upotrebi najpre u radioničarskom radu , kao i inkorporisanje elemenata i tehnika psihodrame u sopstveno radno iskustvo.

preuzmite dokument

SREDNJI (INTERMEDIATE) NIVO TRENINGA

U okviru ovog nivoa se polaznici obučavaju o teoriji, filozofiji i metodologiji psihodrame, teoriji uloga, usvajanju i integrisanju veština primene psihodramskih tehnika.

preuzmite dokument

NAPREDNI KURS IZ PSIHODRAME

Da bi se neko uključio u napredni trening iz psihodrame, potrebno je da uspešno završi uvodni kurs iz psihodrame i akcionih tehnika, kao i intermediate kurs iz psihodrame i da prođe skrining za ulazak na sledeći nivo edukacije.

preuzmite dokument

PSIHODRAMSKI FACILITATOR (SAVETNIK)

Nakon stečenog zvanja Psihodramskog psihoterapeuta u okviru programa Regionalne asocijacije za psihodramu i integrativnu primenu psihoterapije (RAIP), u saradnji sa Oksfordskom skolom za psihodramu i integrativnu psihoterapiju (OSPIP) a u skladu sa standardima Federacije psihodramskih trening organizacija (FEPTO) i Britanske psihodramske asocijacije (BPA),predvidjen je nastavak edukacije za Trenere psihodramskog terapijskog modaliteta.

preuzmite dokument

MODULI

Postoji više različitih modula u okviru kojih se facilitator (savetnik) može edukovati: Psihodramski – TA modul, Psihodramski-Art terapijski modul, Psihodramski – HR modul, (organizacioni rad), Psihodramski – Pedagoški modul, Psihodramski rodno inkluzivni modul.Ukoliko se opredele za edukaciju u okviru modula, polaznici stiču još 80 sati edukacije iz drugog (odabranog) modaliteta.

preuzmite dokument