Naslovna

VIŠE OD 60 STUDENATA

5 TRENING KURSEVA KOJI SU U TOKU

15 DIPLOMIRANIH TERAPEUTA

10 AKTIVNIH ISKUSTVENIH GRUPA

4 ODRŽANE KONFERENCIJE

PREKO 80 UČESNIKA KONFERENCIJA

10 GOSTUJUĆIH TRENERA I TERAPEUTA

VIŠE OD 15 INTEGRATIVNIH RADIONICA SA RAZLIČITIM TEMAMA

VIŠE OD 100 UČESNIKA NA RAIP KONFERENCIJAMA