RAIP U BROJKAMA

i više studenata
Trening kurseva koji su u toku
Diplomiranih terapeuta
održane konferencije
i više učesnika konferencija
gostujućih trenera i terapeuta
i više integrativnih radionica
Aktivnih iskustvenih grupa

KODEKS

Etički kodeks

Svrha ovog dokumenta je da definiše standarde za praksu , trening i superviziju Psihodramske psihoterapije i obavezan je za sve članove RAIP-a.

 

 

preuzmite dokument